استقبال هموطنان از خدمات متنوع سامانه همبانک صادرات ایران، منجر به رشد ٣٤ درصدی تعداد تراکنش‌های این سامانه طی مرداد ماه سال‌جاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل شد.

Source: بانک و بیمه