گروه بنگاه‌ها: بانک ملت و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سطح همکاری‌های متقابل و افزایش مراودات بانکی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر‌هادی اخلاقی فیض‌آثار، مدیرعامل بانک ملت و دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رسیده، ارتقای سطح همکاری‌های متقابل و مراودات بانکی از طریق تمرکز حساب‌های سازمان در شعبه ممتاز دانشگاه تهران و فراهم ساختن بسترهای لازم برای ارائه خدمات ارزی به‌منظور ارتقای کمی و کیفی سلامت در بخش خصوصی کشور، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین گزارش، بانک ملت در قالب این تفاهم‌نامه انواع خدمات بانکی شامل خدمات خرد و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک، خدمات ارزی و… را به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد داد. براساس این گزارش، مدت اعتبار این تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده است که با توافق و رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.

Source: بانک و بیمه