مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک‌مرکزی درباره بخشنامه این بانک در مورد حساب‌های راکد توضیحاتی را ارائه کرده است. حمیدرضا غنی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است؛ این موضوع باعث‌شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد. از این‌رو بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.»

Source: بانک و بیمه