بررسی تامین مالی در کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد توسعه بازار سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و زمینه مورد‌نیاز برای ورود ابزار‌های جدید به بازار، امری لازم برای توسعه اقتصادی کشور است. از جمله دلایل اصلی برای توسعه بازار سرمایه می‌توان به چند مورد اشاره کرد. وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و تضعیف زیرشاخص توسعه مالی، افزایش فشار تامین مالی به بانک‌های کشور و فاصله‌گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود، حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی، کسری تراز عملیاتی بودجه دولت و لزوم تحقق منابع از طریق واگذاری دارایی‌های مالی، از جمله دلایل مهمی است که در شرایط امروز کشور، توسعه بازار سرمایه را به امری ضروری تبدیل کرده است. در این میان انتشار اوراق خزانه اسلامی گامی مهم در توسعه بازار سرمایه در ایران بود که از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. انتشار اوراق توسط وزارتخانه‌های مختلف و قواعد حقوقی این ابزار جدید، مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت و موجب شکل‌گیری بازار سیاه مبادله اوراق با سود بالا شد. در این بین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تامین‌مالی از بازار سرمایه طی 10سال گذشته بیش از 12 برابر شده و به 52 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.

Source: دنیای اقتصاد