مدیرعامل بانک سینا با اشاره به اقدامات زیرساختی در این بانک برای ارائه بهینه خدمات به هموطنان گفت: بانک سینا اقدامات قابل‌توجهی را در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه بانکداری بین‌الملل و فناوری اطلاعات به انجام رسانده است.

Source: بانک و بیمه