امروز شنبه چهارم آذر ماه ۱۳۹۶در اولین روز هفته قیمت انواع سکه در صرافی ها با کاهش روبه رو شده است.
Source: اخبار صرافی ها