امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها نسبت به پنج شنبه گدشته با افرایش قیمت روبه رو شد.
Source: اخبار صرافی ها