طی مذاکرات انجام شده به زودی روابط کارگزاری ایران با بانک های آفریقایی برقرار خواهد شد.
ایران روابط کارگزاری با بانک های قاره سیاه نداشته و طی این سال ها حتی پیش از تحریم ها نیز انتقال پول به آفریقا از طریق صرافی ها انجام می شده است. اما آنچه موجب شده که ایجاد کارگزاری به صورت دستور العملی روی میز دولتمردان قرار گیرد، توسعه صنایع ایران و نیاز به صادرات آنها به بازارهای هدف است.
گرچه به گفته برخی کارشناسان امکان گشایش ال سی برای ایران میسر نیست با این همه تلاش ها برای ایجاد روابط کارگزاری که بتواند به معضل جابه جایی پول پایان دهد، ادامه دارد.
چرا که روابط کارگزاری متاثر از روابط بین الملل بانک ها منوط به بهبود سیاست بین الملل ایران با کشورهایی است که طی این سال ها نتوانسته است روابط دیپلماتیک مناسبی با آنها برقرار کند. گرچه طی سال های پس از انقلاب بانک ها و موسسات غیرامریکایی به بانک های ایرانی خدماتی ارایه کرده اند اما به دلیل محدودیت های بین المللی ایران نتوانست از فرآیند بانکی در این سال ها بهره چندانی ببرد و تنها چند سالی پس از گشایش قسمت دوم سوییفت ایران با تحریم مواجه شد. …
Source: اخبار صرافی ها