این توانمندی و تخصص در مجموعه بیمه ایران معین وجود دارد که به صورت تخصصی در حوزه بیمه‌های زندگی فعالیت کند.ابراهیم حمیدی در گفت‌وگو با رسانه برخط بیمه نویس گفت: در کمتر از سه سال حدود هشتصد و پنجاه هزار فقره بیمه با ارزشی بالغ بر هفتصد میلیارد تومان حق بیمه تولیدی فروخته ایم.حمیدی افزود: این توانمندی و تخصص در مجموعه بیمه ایران معین وجود داردکه به صورت تخصصی در حوزه بیمه‌های زندگی فعالیت کند.مدیرعامل بیمه ایران معین افزود: در حقیقت ما کاری که در حوزه بیمه زندگی بیمه ایران کرده‌ایم امروز بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه را موظف کرده است که حساب‌هایشان را تفکیک کنند و حتی اجازه داده است که شرکت‌های بیمه جنرال، بیمه زندگی تخصصی ایجاد کنند، ما در این زمینه موفق بوده‌ایم و از ابتدا تفکیک کرده‌ایم یک ریال حق بیمه، بیمه زندگی با سایر حق بیمه‌ها مخلوط نشده است.

Source: بانک و بیمه