تشکیل صف مقابل صرافی ها برای خرید دلار خاطرات سال های ۹۰ و ۹۱ را زنده کرد.
Source: اخبار صرافی ها