امیرعباس آذرم وند در روزنامه اعتماد نوشت: دو هفته بعد از خیز بازار ارز، با دخالت بانک مرکزی و عرضه ارز از سوی صرافی ها، بازار در آخرین روزهای هفته روی آرامش دید. هرچند باید منتظر آرامش بازار از هفته آینده بود، اما با افزایش عرضه ارز از سوی صرافی ها به نظر می رسد که انتظار برای افزایش گرانی بیشتر از ارقام کنونی دیگر اتفاق نیفتد.
امیرعباس آذرم وند در روزنامه اعتماد نوشت: دو هفته بعد از خیز بازار ارز، با دخالت بانک مرکزی و عرضه ارز از سوی صرافی ها، بازار در آخرین روزهای هفته روی آرامش دید. هرچند باید منتظر آرامش بازار از هفته آینده بود، اما با افزایش عرضه ارز از سوی صرافی ها به نظر می رسد که انتظار برای افزایش گرانی بیشتر از ارقام کنونی دیگر اتفاق نیفتد.
طی دو هفته گذشته بازار ارز، برای گران شدن، خیز برداشت. از ابتدای هفته، برخی صرافی ها حتی از خرید و فروش ارز خودداری می کردند و در تابلوها رقم دلار نوشته نمی شد. افزایش قیمت دلار موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده بود، تا جایی که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و عنوان کرد که دولت با گرانی دلار …
Source: اخبار صرافی ها