دکتر علیرضا سلطانی

عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی

برجام برای دولتمردان آمریکایی در حال حاضر تبدیل به یک مساله مهم در سیاست خارجی این کشور شده است. مساله‌ای که الزاما به معنای چالش نیست بلکه کارکرد این مساله می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، خاورمیانه و حتی متحدان اروپایی این کشور باشد. اینکه تصور شود ترامپ و دولت وی در مساله برجام دچار سرگشتگی است، تصوری اشتباه است. اگرچه ناهماهنگی‌هایی میان دولتمردان کنونی آمریکا در قبال برجام وجود دارد که نمونه آن مواضع آنها در یک هفته گذشته است، اما دولت آمریکا در حال بازی با برجام متناسب با اهدافی که برنامه‌ریزی کرده، است.

Source: دنیای اقتصاد