بانک ایران زمین در راستای اجرای سیاست‌های بانکی و استانداردسازی و افزایش اعتبار چک به سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) پیوست.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، با توجه به راه‌اندازی سامانه صیاد، دوره آموزشی این سامانه با همکاری مدیریت‌های آموزش، نرم‌افزار و خزانه‌داری بانک، به‌منظور ارتقای سطح اطلاعاتی کارکنان شعب برگزار شد.

Source: بانک و بیمه