گروه بنگاه‌ها: بانک دی به‌عنوان هشتمین بانک از بین 31 بانک کشور موفق به اتصال و عملیاتی کردن سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در مراسمی با حضور محمدرضا قربانی مدیرعامل، رضا سهم دینی رئیس هیات‌مدیره معاونان و مدیران بانک دی از سامانه صدوریکپارچه چک (صیاد) جهت اتصال به سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد. در این مراسم، قربانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی وضعیت دسته چک‌ها به طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک اقدام کرده است و بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ملزم به پیوستن به این سامانه شده‌اند، گفت: بانک دی با بهره‌گیری از همکاران جوان، متخصص و دارای دانش فنی، می‌تواند در هر زمینه‌ای خودکفا عمل و نیازهای خود را به‌صورت درون سازمانی مرتفع کند.

Source: بانک و بیمه