بانک سامان به‌عنوان حامی اصلی پنجمین نشست بزرگ تجاری ایران و اروپا که آبان‌ماه در فرانکفورت برگزار می‌شود، معرفی شد.

Source: بانک و بیمه