آریا بازار – روند صعودی نرخ دلار پس از سیاستهای بانک مرکزی مرکزی در اعمال نرخ سود سپرده و کاهش آن ، عدم جذابیت بازار سرمایه و مسکن باعث شده است ، موج سرمایه باردیگر به بازار دلار سرازیر شود.
– این روزها اگر به سایتهای رسمی و غیر رسمی که نرخ دلار را اعلام می کنند سر زده باشید یا تابلو اعلام نرخ صرافی ها را دیده باشید در مقابل نام دلار با عدد صفر یا خاموش مواجه می شوید. روند صعودی نرخ دلار پس از سیاستهای بانک مرکزی مرکزی در اعمال نرخ سود سپرده و کاهش آن ، عدم جذابیت بازار سرمایه و مسکن باعث شده است ، موج سرمایه باردیگر به بازار دلار سرازیر شود. تجربه تلخی که دولت محمود احمدی نژاد آن را انجام داده بود و محصولش تولد برخی فسادها بود. برای اقتصاددانان شیوه تبدیل دلار به ریال در بودجه بندی و سود فروش دلار قابل محاسبه است اما برای مردمی که برای کسب سود بیشتر به رود خروشان دلار می زنند عاقبت خوشی انتظار نمی رود. سکوت مسئولان در برابر هیجان خرید دلار ، معنا دار است ! سکوتی که به بر باد رفتن سرمایه ، مردمی می انجامد که دارایی خود را بر جریان نا به سامان …
Source: اخبار صرافی ها