مدیرعامل بانک مسکن از انتشار 1۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک و با مجوز بانک مرکزی خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، محمد‌هاشم بت‌شکن در مراسم رونمایی از «سامانه جامع معاملات بازار سرمایه» در شعب بانک مسکن افزود: این سامانه در مرحله نخست در ۴ شعبه تهران و ۷ کلان‌شهر نسبت به عرضه ابزارهای مالی بازار سرمایه اقدام می‌کند و به تدریج در سایر شعب بانک مسکن این خدمات به مشتریان عرضه خواهد شد.به گفته وی، عرضه اوراق در بازار اولیه، خرید و فروش اوراق معاملات ثانویه و پرداخت سود اوراق به خریداران از مزیت‌های راه‌اندازی سامانه جامع معاملات بازار سرمایه در شعب بانک مسکن است.

Source: بانک و بیمه