بازارهای مالی شهر آخرین روزهای مهر ماه را با نوسانات مثبت در بازار بورس، متعادل شدن قیمت ها در بازار سکه و افزایش قیمت ارز در بازار صرافی های شهر به پایان رساندند.
Source: اخبار صرافی ها