رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: من به‌عنوان یک هشدار اعلام می‌کنم که سازمان برای اخذ اطلاعات از کسی اجازه نمی‌گیرد و با حفظ حرمت مودیان این اطلاعات را از مراجع مختلف دریافت می‌کند. به گفته او، اقدام سازمان امور مالیاتی درباره رصد تراکنش‌های بانکی قانونی است.

Source: بانک و بیمه