با تلاش کارشناسان بیمه ایران استان کرمانشاه با همراهی کارشناسان همدان، قزوین و تبریز تاکنون بررسی و پرداخت خسارت ۱۱۰۰ پرونده در ۳روز با ارزش ۴۲ میلیارد ریال به پایان رسیده است.رسیدگی به پرونده‌های ارزیابی خسارت بیمه‌نامه‌های دارای پوشش زلزله بیمه ایران در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه و صدور چک پرداخت خسارت برای دارندگان بیمه‌نامه‌ها ادامه دارد.

Source: بانک و بیمه