قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد که اکنون سیستم بانکی ما با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد و موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس شده است. همچنین به گفته این مقام مسوول مذاکرات برای عقد فاینانس‌ها به ارزش 35 میلیارد دلار در جریان است.

Source: بانک و بیمه