مدیرعامل بانک صادرات ایران در همایش دو روزه «تبیین سیاست‌های اعتباری و حقوقی – بررسی عملکرد 6 ماهه شبکه بانک» در مشهد مقدس، بر کاهش مطالبات سمی و غیر‌جاری، تعیین تکلیف اموال مازاد، تغییر ترکیب منابع، بهره‌وری نیروی انسانی، ارائه خدمات نوین بانکی و تداوم فعالیت‌های بانک صادرات در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

Source: بانک و بیمه