بانک تجارت به مناسبت روز جهانی معلولان، جشنواره «فرشتگان تجارت» را با حضور جمعی از خانواده‌های آن دسته از کارکنان این بانک که فرزند توانخواه دارند، در مجتمع تفریحی اقامتی آهوان برگزار می‌کند.

Source: بانک و بیمه