با موافقت نهادهای ذی‌صلاح، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک اقتصادنوین برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1396 برگزار می‌شود.

Source: بانک و بیمه