مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه رازی با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت سه‌شنبه 18 مهرماه سال 96 با حضور 03/ 70 درصد صاحبان سهام تشکیل شد.

Source: بانک و بیمه