گردهمایی سراسری نمایندگان بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران ستاد و شعب، کارشناسان و نمایندگان کل کشور بیمه دی در هتل بزرگ ارم تهران برگزار شد.

Source: بانک و بیمه