عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران بر رعایت نرخ‌های ١٠ و ١٥ درصدی سود سپرده اعلامی‌بانک مرکزی تاکید کرد و خواستار وحدت رویه روابط عمومی بانک‌ها در حمایت از روند کاهش هزینه تجهیز منابع شد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، دکتر مجتبی لشکر بلوکی عضو هیات‌مدیره این بانک در نهمین جلسه کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک‌ها که به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد، با اشاره به نقش ٨٠ درصدی نظام بانکی در تامین مالی و حمایت از شکل‌گیری اغلب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور، بر حراست از نرخ‌های قانونی سود سپرده‌ها و پرهیز در رقابت نادرست تجهیز منابع گران تاکید کرد.

Source: بانک و بیمه