تامین مالی در تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که برخی تخمین می‌زنند بیش از 90 درصد تجارت جهان مبتنی بر یک یا چند نوع از ابزارهای تامین مالی است. در همین راستا است که آن را به درستی موتور توسعه اقتصاد جهان می‌نامند و به عبارتی دیگر می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی عدم رشد و توسعه اقتصادی عدم دسترسی به منابع مالی است.

Source: بانک و بیمه