سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی

انتظارات مردم از آینده اقتصاد یکی از مهم‌ترین متغیرهای توضیح‌دهنده تحولات اقتصاد کلان است. اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نیست. طی بیش از یک سال گذشته، افزایش اعتماد عمومی و بهبود انتظارات با اجرایی شدن برجام، وضعیت بازارها را از رکود خارج کرده و در برخی بازارها به رونق نیز منجر شده است. در بازار کار نیز طی یک سال گذشته این دورنمای امیدبخش موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به سطح بی‌سابقه‌ای شده است.


Source: دنیای اقتصاد