صندوق بین‌المللی پول (IMF) دیروز بخش‌های تکمیلی پیش‌بینی خود در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کرد. پیش از این سه فصل تحلیلی از این گزارش منتشر شده بود که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ 6 مهر به چاپ رسید. دیروز صندوق بخش نخست این گزارش را که مهم‌ترین بخش آن محسوب می‌شود و پیش‌بینی‌های صندوق از اعداد و ارقام مربوط به مولفه‌های مهم اقتصاد کشورها را دربردارد، منتشر کرد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، صندوق در این بخش جدید، اعداد و ارقام مربوط به اقتصاد ایران را نیز پیش‌بینی کرده است.

Source: بانک و بیمه