پیرو سیاست‌های بانک مرکزی و به‌منظور ایجاد زمینه‌های دسترسی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد به خدمات اعتباری بانکی، یاراکارت اعتباری بانک سینا به بهره‌برداری رسید.به گزارش روابط‌عمومی بانک سینا، در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، این بانک نسبت به اعطای یاراکارت اعتباری با پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانواده‌ها با مبالغ 20 میلیون ریال جهت خانواده‌های 2 نفره و بیشتر، 30 میلیون ریال برای خانوارهای 3 نفره و بیشتر و 50 میلیون ریالی جهت خانوارهای 4 نفره و بیشتر اقدام می‌کند.

Source: بانک و بیمه