عباد عبادی


دانش‌آموخته اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن (LSE)

طرح اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر دو نرخی شدن قیمت بنزین در ماه‌های پایانی عمر مجلس نهم، بیش از آنکه رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد، به علت درگیری احزاب سیاسی کشور رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. اثرات تورمی و نارضایتی‌هایی که ممکن است اجرایی شدن این طرح در سال آخر دولت یازدهم از خود به جا گذارد، می‌تواند جایگاه دولت آقای روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ با مخاطره روبه‌رو کند. افزایش قیمت بنزین موجب می‌شود تا کرایه‌های حمل افزایش یابد که این خود را به‌صورت افزایش قیمت کالاها نشان خواهد داد. این افزایش قیمت‌ها، به همراه انتظارات تورمی که افزایش یکباره قیمت بنزین خواهد داشت، موجب خواهد شد تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، یعنی کاهش نرخ تورم با چالش مواجه شود. فارغ از اینکه آیا این طرح تصمیم سیاسی بوده یا بنابر مبانی علم اقتصاد اتخاذ شده است، به بررسی چالش‌های پیش رو در اجرایی شدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

Source: دنیای اقتصاد