نشریه معتبر نیلسون ریپورت، شرکت به پرداخت ملت وابسته به بانک ملت را به‌عنوان برترین شرکت پرداخت الکترونیک کشور انتخاب کرد.

Source: بانک و بیمه