ایرنا: مدیرکل فناوری اطلاعات بیمه‌مرکزی با اشاره به آغاز صدور کد «یکتا» برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از ابتدای مهرماه نداشتن این کد، یعنی اطلاعات بیمه‌نامه مزبور در بیمه مرکزی به ثبت نرسیده است و این نهاد آن را تایید نمی‌کند.«سیدقاسم نعمتی» اظهار کرد: بیمه مرکزی با راه‌اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) در تلاش است تا اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه‌های صادره در شرکت‌های بیمه را جمع‌آوری و بر پایه آن، نظارت خود را بر صنعت بیمه تسری دهد.وی افزود: از ابتدای مهر ماه شرکت‌های بیمه ملزم شده‌اند اطلاعات مربوط به هر بیمه‌نامه شخص ثالث را در زمان صدور در سامانه سنهاب وارد کرده و پس از تایید صحت اطلاعات و دریافت کد یکتا، بیمه‌نامه صادره را به بیمه‌گذار تسلیم کنند.

Source: بانک و بیمه