سرپرستی بیمه ‌کوثر در استان سمنان مبلغ 6میلیارد و 800 میلیون ریال به یک زیان ‌دیده پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، در پی حادثه رانندگی در استان سمنان، یک ‌نفر به شدت آسیب دید و با پیگیری‌های انجام شده و بعد از صدور رای دادگاه، مبلغ 6 میلیارد و 800 میلیون ریال به فرد زیان‌دیده پرداخت شد.

Source: بانک و بیمه