صبح شنبه پس از چند روزِ پر تلاطم در بازارهای مختلف مالی از جمله ارز ، صرافی ها در حالی قیمت تابلوهای خود را به روز می کردند که بانک مرکزی نرخ ۲۶ ارز از جمله دلار را افزایش داد. تابلوی صرافی ها نیز تحت تاثیر این افزایش و تب روزهای اخیر بازار، قیمت را کمتر از ۴۰۰۰ ثبت نکردند.
به گزارش رادیوسهام ، متصدی خرید و فروش یکی از صرافی های حوالی فردوسی گفت: دلار امروز با قیمت ۴۰۰۰ تا ۴۰۳۵ در این صرافی عرضه می شود، خرید نیز به دلیل وجود کارمزد بین ۳۹۹۸ تا ۴۰۰۰ خواهد بود.
وی کنترل بازار دلار در روزهای اخیر توسط دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه که بازار با کمبود شدید دلار مواجه بود تزریق خوبی به بازار صورت داد که این مساله در کنترل قیمت نیز بسیار موثر بود.
صرافی دیگری که قیمت دلار را بر روی تابلو ۳۹۹۴ برای خرید و ۴۰۰۹ برای فروش قرار داده بود نیز گفت: در حالی که همه منتظر سخنرانی تاثیر گذاری از ترامپ بودند با صحبت هایی از وی مواجه شدند که بیشتر اقتدار سیاسی و اقتصادی این کشور را کاهش داد و این امر بر واحد پول این کشور نیز تاثیر گذار خواهد بود.
او …
Source: اخبار صرافی ها