صبح شنبه پس از چند روزِ پر تلاطم در بازارهای مختلف مالی از جمله ارز، صرافی ها در حالی قیمت تابلوهای خود را به روز می کردند که بانک مرکزی نرخ ۲۶ ارز از جمله دلار را افزایش داد. تابلوی صرافی ها نیز تحت تاثیر این افزایش و تب روزهای اخیر بازار، قیمت را کمتر از ۴۰۰۰ ثبت نکردند.
Source: اخبار صرافی ها