نظام بانکی به یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده و به تعبیری بانک ها از سرویس دهی به اقتصاد که یکی از اصلی ترین کارهایشان است، بازمانده اند و خبری از تجدیدساختار آنها نیست. به همین دلیل از دو منظر می توان به موضوع بحران نظام بانکی پرداخت. قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب یکی از مسائل عمده که دغدغه همه مسوولان بود به بحث عملیات بانکی بدون ربا مربوط می شد.
الف. قانون
به گزارش صبحانه ، قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب یکی از مسائل عمده که دغدغه همه مسوولان و به خصوص روحانیون بود به بحث عملیات بانکی بدون ربا مربوط می شد. در همان روزها براساس مصوبه شورای انقلاب تمام بانک های خصوصی مصادره و در بانک های دولتی ادغام شدند و به کار کلیه صرافی ها که در امر مبادلات ارزی و ریالی اشتغال داشتند، پایان داده شد. باور همگان این بود که نظام بانکداری اسلامی باید صرفا در قالب قرض الحسنه و عقود اسلامی صورت پذیرد. در همان روزهای ابتدای انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی هم با دیدگاه منطبق بر موازین اسلامی توسط تعدادی …
Source: اخبار صرافی ها