سرزمین ایرانیان- علیرضا عالمیان، عضو هیات مدیره این شرکت دانش بنیان در خصوص “سامانه ضد سرقت”، اظهار کرد: هفت کشور در دنیا هستند که این دستگاه را تولید می کنند و در ایران نیز ما تنها تولیدکننده آن هستیم.
وی افزود: سامانه ضدسرقت در کمتر از چند ثانیه فضا را پر از مه غلیظ می کند، به گونه ای که در فاصله 5 سانتی متری چیزی مشاهده نمی شود.
عالمیان با بیان اینکه این دستگاه برای انسان و اشیای الکترونیکی غیرمضر است، گفت: پیش از این سامانه ضدسرقت تنها کاربری نظامی داشت و در مانورهای نظامی مورد استفاده قرار می گرفت؛ البته در حوزه نظامی حجم این دستگاه بسیار بزرگ است.
وی تصریح کرد: برای امنیت اماکنی همچون بانکها، صرافی ها، طلافروشی ها و غیره که اشیای قیمتی بااهمیتی دارند، این دستگاه را با شعار “اشیایی که دیده نشوند، به سرقت نمی روند” تجاری سازی کردیم.
عالمیان یادآور شد: مسلما رسالت این دستگاه پیشگیری از سرقت است؛ چراکه می خواهیم سارق را از محل دور کنیم.
وی با اشاره به احتمال قطع برق محل از سوی سارقین، تصریح کرد: اگر سارقین برق را قطع کنند، یک دستگاه برق اضطراری در دل این محصول قرار داده ایم …
Source: اخبار صرافی ها