مطابق داده‌های مرکز آمار، از بین 24 ماده خوراکی پرمصرف، قیمت 8 کالا در شهریورماه کاهش یافت. 7 کالای دیگر نیز تورم ماهانه زیر 5/ 0 درصد داشته‌اند. مرکز آمار گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در شهریورماه را منتشر کرد. در این گزارش قیمت متوسط 24 ماده خوراکی پرمصرف رصد شده است. بین مواد خوراکی منتخب، بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به کره پاستوریزه است. این ماده تورم ماهانه 21/ 3 درصد را در شهریور پشت‌سر گذاشت و قیمت متوسط 100 گرم کره در کشور به 3020 تومان رسید. رتبه‌های بعدی افزایش قیمت در شهریورماه متعلق به گوشت قرمز است.

Source: بانک و بیمه