بیمه نوین نرخ سود قطعی بیمه‌نامه‌های ذخیره‌دار خود در سال ۱۳۹۵ را 6/ 20 درصد اعلام کرد.به گزارش روابط‌عمومی بیمه نوین، وحیدرضا جمالی، مدیر بیمه‌های اشخاص انفرادی بیمه نوین در این‌خصوص گفت: سود قطعی بیمه‌نامه‌های ذخیره‌دار شرکت بیمه نوین در سال ۱۳۹۵ به میزان 6/ 20 درصد محقق شده است.جمالی در این‌خصوص خاطرنشان کرد: سود مذکور طبق قوانین و مقررات بیمه مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در قالب مصوبات شورای‌عالی بیمه محاسبه و مابه‌التفاوت آن تا سود علی‌الحساب تضمینی هر بیمه‌نامه، در قالب سود مشارکت در منافع در اندوخته بیمه‌نامه‌ها لحاظ شده است.وی اضافه کرد: با توجه به سهم ۳۰درصدی بیمه‌های عمر ذخیره‌دار در مقایسه با کل پرتفوی شرکت که بیانگر استقبال نمایندگان و اعضای شبکه فروش از این محصول است، تداوم و استمرار اعلام این سود برای شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که تاکنون محقق شده است.

Source: بانک و بیمه