ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک تجارت در مناطق زلزله‌زده غرب کشور بدون وقفه ادامه داشته و اطلاعات حساب و اسناد مشتریان کاملا محفوظ است.

Source: بانک و بیمه