دلار پس از چندماه رکود، با حرف های ترامپ افسار پاره کرد و از مرز چهارهزار تومان هم عبور کرد و حتی در معاملات دیروز تا دقایقی از چهارهزارو ١٠ تومان گذشت. دیروز نرخ فروش دلار در تابلوی صرافی ها چهارهزار تومان درج شده بود.
Source: اخبار صرافی ها