بانک رفاه از ابتدای سال گذشته تا پایان شهریورماه سال‌جاری بیش از ۶۰۸ هزار میلیارد ریال به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات تسهیلات اعطا کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، از این میزان بالغ بر 442 هزار میلیارد ریال در سال 95 و بیش از 166 هزار میلیارد ریال طی ٦ ماه سال‌جاری اعطا شده است.

Source: بانک و بیمه