بانک سینا از طریق انعقاد قرارداد همکاری با صندوق توسعه ملی، تسهیلات ریالی در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با نرخ سود مورد انتظار 14 درصد در سال پرداخت می‌کند.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در راستای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی، این بانک اقدام به انعقاد قرارداد همکاری با صندوق توسعه ملی کرده و متقاضیان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی و عمومی) می‌توانند با مراجعه به شعب و مناطق بانک از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند.

Source: بانک و بیمه