مدیرعامل بیمه آرمان گفت: پوشش بیمه‌ای قراردادهای سال 92 مرهونات بانکی بانک مسکن نزد بیمه آرمان است و بابت این قرارداد مبلغ 63 میلیارد تومان حق بیمه پرداخت شده است.

Source: بانک و بیمه