محسن نهاوندیان

فعال و کارشناس اقتصادی

نقش صراف‌ها در بازار ارزی همواره نقش بسزایی بوده است. با اوج گرفتن تحریم‌ها در سال 86 حضور صراف‌ها به نمایندگی از شبکه بانکی کشور پر‌رنگ‌تر از گذشته شد. اخیرا مقامات بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها به گسترش روابط کارگزاری آنها، به‌دنبال تقلیل نقش شرکت‌های صرافی بانک‌ها هستند. اگرچه گسترش روابط بانکی بانک‌ها لازمه رشد و بهبود فضای اقتصاد رقابتی است، ولی باید سعی کرد از سرمایه ارزی، صراف‌ها به‌صورت مناسب استفاده کرد.صرافی‌های رسمی و غیر‌رسمی به‌صورت عرف بازار، با توجه به اعتبارسنجی سنتی، بخشی از ارز مشتریان خود را به‌صورت اعتباری تامین می‌کنند. درخصوص تامین مالی، تضامین سختی از مشتریان اخذ نمی‌شود و دوره اعتباری مشتریان از 45 روز تجاوز نمی‌کند. همچنین قراردادهای تامین مالی صرافی‌ها، از لحاظ حقوقی، پشتوانه قوی و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. ضمنا به‌دلیل نظارت اداره مالیات بر تراکنش‌های بانکی، انتقال وجوه برای تجار ازسوی صرافی‌های غیر‌مجاز بی‌ریسک ارزیابی نمی‌شود.

Source: بانک و بیمه