مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک اقتصادنوین، برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1395 با حضور بیش از 84 درصد از صاحبان سهام این بانک برگزار شد و صورت‌های مالی تصویب شد.

Source: بانک و بیمه