با گشایش شعب شهید عراقی تهران و ستارخان شیراز، تعداد شعب بانک پارسیان به ۳۲۱ شعبه رسید.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، شعبه ستارخان بانک پارسیان در شیراز با حضور فرماندار شیراز، عضو هیات‌مدیره، دیگر مدیران بانک پارسیان و همچنین کسبه و تجار محل، گشایش یافت.

Source: بانک و بیمه