مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش سه‌شنبه گذشته با حضور بیش از ۹۳ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد. در این جلسه ضمن رای‌گیری برای تعیین اعضای حقوقی شرکت، اعضای هیات‌مدیره ایران‌کیش انتخاب شدند. شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، بانک تجارت، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره ایران کیش انتخاب شدند.

Source: بانک و بیمه